albert dragt consultancy
project- en procesmanagement, interimmanagement

Gemeente Steenwijkerland

Steenwijkerdiep - herontwikkeling binnenstedelijk bedrijventerrein tot woonlocatie (2000-2008).

De Schans - ontwikkeling woonwijk in samen-werking met private ontwikkelaars (2002 2009).

Kornputkwartier - herontwikkeling voormalig kazerneterrein en stortplaats tot woonwijk (2002 2010).

Steenwijk West - wijkontwikkelingsplan voor naoorlogse woonwijk in samenwerking met woningcorporatie Woonconcept (2003 heden).
Youtube

Brede school / MFC - ontwikkeling van een brede school met multifunctioneel centrum aan de Gasthuislaan te Steenwijk.

Gemeente Hoogeveen

Krakeel - herontwikkeling centrumgebied woonwijk Krakeel met brede school, multifunctioneel centrum, woonzorgcomplex en winkelcentrum samen met woningcorporatie Woonconcept (2003 2011).
www.krakeel.nl

Tiendeveen - haalbaarheidsonderzoek brede school en mfc te Tiendeveen (2008)


Gemeente Lemsterland

Tramdijk oost - ontwikkeling woonwijk met 300 woningen.
www.tramdijk-oost.nl


Gemeente Dalfsen

Waterfront - herontwikkeling centrumgebied Dalfsen tot woon- en winkelgebied met recreatie.
www.waterfrontdalfsen.nl

Tel: 033 494 66 72 | Fax: 033 494 03 86 | E-mail: info@albertdragtconsultancy.nl