albert dragt consultancy
project- en procesmanagement, interimmanagement

Project- en procesmanagement

Het bureau adviseert opdrachtgevers op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu, in de vorm van project- en procesmanagement voor complexe projecten.

Opdrachtgevers zijn gemeentelijke en andere overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere organisaties betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling en milieu.

Interimmanagement

Albert Dragt is beschikbaar als interimmanager voor bedrijven en afdelingen op de volgende vakgebieden.

  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
  • Milieu
  • Openbare Werken
krakeel
Tel: 033 494 66 72 | Fax: 033 494 03 86 | E-mail: info@albertdragtconsultancy.nl