albert dragt consultancy
project- en procesmanagement, interimmanagement

Milieuprojecten kunnen betrekking hebben op de adviesgebieden:

  • lucht
  • bodem
  • afval
  • milieueffectrapportage

De advisering binnen het vakgebied milieu betreft:

  • Organisatieadvies en advies voor strategische positionering van bedrijven op het gebied van milieumanagement en milieuadvies.

  • Organiseren en leiding geven aan project-organisaties voor grote complexe projecten.
steenwijkerdiep
Tel: 033 494 66 72 | Fax: 033 494 03 86 | E-mail: info@albertdragtconsultancy.nl